Hebrew - Information for Israeli Companies

אם החברה שלכם מארחת אורחים מחו"ל, הרשו לי לעזור לכם. ביכולתי לארגן טיולים לפי דרישת כל אורח וטעמו האישי . תכנית הטיול תשקף את תחומי העניין של האורח ו/או שלכם. משך הטיול יכול להיות מספר שעות או מספר ימים, ברכב שלכם או ברכב שלי.

הנסיון מלמד שהמבקרים בישראל, בין אם לעבודה או לחופשה, נהנים לבקר באתרים היסטוריים ודתיים. הדבר מעמיק את הקשר בינם לבין החברה שלך ומוסיף מימד נוסף ליחסים ביניכם.

סנדי קוטלר

מורה דרך מוסמך ומרצה
בשפות אנגלית ועברית
מדריך בודדים וקבוצות בארץ משנת 1983
חבר קבוץ שריד משנת 1988
נשוי עם 3 ילדים
נולד בניו ג'רסי בשנת 1950: חי שם ובפלורידה

35 שנות נסיון בהדרכת בודדים משפחות, וקבוצות במגוון רחב של גילים בארץ ובחו”ל כולל: מכללת הגליל, בית רוטנברג, משרד החוץ, קק"ל, הסמינר התיכוני אמריקאי (הוד השרון), בני ברית-הלל, מחנה יהודה (של הדסה ויהודה הצעיר) מספר פדרציות ומרכזים יהודים (JCCs), קהילות, מחנות קיץ, בתי ספר, ותנועות נוער של התנועות האורתודוקסיות, המסורתיות והרפורמיות.

תואר שני בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ישיבה בניו יורק
תואר ראשון בפילוסופיה ודת האוניברסיטה הבינלאומית של פלורידה

סנדי קוטלר
קבוץ שריד 30099
סלולרי 515-798-053
טל-פקס 7183-650-06

sandy_k@sarid.org.il

יום שני 04 דצמבר 2000
ז' כסלו תשס"א
galillee_logo.gif

לכל מאן דבעי

שלום רב,

הנדון: מר סנדי קוטלר-המלצה

מכללת הגליל היא שלוחה של המש"ב (מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי) במשרד החוץ. המכללה עורכת השתלמויות בינלאומיות לבעלי תפקידים ממדינות מתפתחות. המשתלמים שלנו באים ממדינות שונות. במסגרת ההשתלמויות סנדי קוטךר מדריך טיולים בשפה האנגלית.

סנדי קוטלר עובד איתנו מזה מספר שנים ובמסגרת ההשתלמויות הבינלאומיות בשפה האנגלית. הדריך טיולים רבים והרצה בנושא: ארץ – ישראל עבר והווה. סנדי הוא מדריך מקצועי ברמת ידע גבוהה, הוא אמין ואפשר לסמוך עליו שהטיול בהדרכתו יהיה מעניין ומהנה. בנוסף, סנדי תמיד גילה אכפתיות ואדיבות כלפי המשתלמים שלנו. הטיולים איתו מוצלמים ולראיה המשתלמים שלנו תמיד מבקשים לשוב לטייל איתו.

בברכה,

ענת שפרוני
עוזרת לרכזת אקדמות קורסים בינלאומיים
galillee_adress.gif

camel_logo.gif
לכל מן דבעי


אנו מבקשים להמליץ בפניכם על שרותיו של סנדי קוטלר, מדריך תיירים מוסמך, להדרכת אנשי עסקים, לקוחות וספקים מחו"ל המבקרים בארץ.

סנדי מטייל עם אורחינו מחו"ל מזה מספר שנים ואנו נוכחנו שהטיול עמו מהווה נקודת שיא בשהותם של אורחינו בארץ ותורם רבות לחיזוק הקשר שלהם עם גמל-שריד בפרט ועם ישראל בכלל.

בביקורים חוזרים מצפים האורחים הללו לטיול עם סנדי אשר מתאים את הטיול לטעמו ורצונו של כל אורח.

אנו ממליצים בחום על הדרכת הטיולים של סנדי ובטוחים שגם אתם תפיקו תועלת רבה לחברתכם משרותיו הטובים.

בכבוד רב,


ג'ון אייזנר – מנהל יצוא
אריאל מור – מנהל רכש