Hebrew - Information for Israeli Companies

אם החברה שלכם מארחת אורחים מחו"ל, הרשו לי לעזור לכם. ביכולתי לארגן טיולים לפי דרישת כל אורח וטעמו האישי . תכנית הטיול תשקף את תחומי העניין של האורח ו/או שלכם. משך הטיול יכול להיות מספר שעות או מספר ימים, ברכב שלכם או ברכב שלי.

הנסיון מלמד שהמבקרים בישראל, בין אם לעבודה או לחופשה, נהנים לבקר באתרים היסטוריים ודתיים. הדבר מעמיק את הקשר בינם לבין החברה שלך ומוסיף מימד נוסף ליחסים ביניכם.

סנדי קוטלר

מורה דרך מוסמך ומרצה
בשפות אנגלית ועברית
מדריך בודדים וקבוצות בארץ משנת 1983
חבר קבוץ שריד משנת 1988
נשוי עם 3 ילדים
נולד בניו ג'רסי בשנת 1950: חי שם ובפלורידה

35 שנות נסיון בהדרכת בודדים משפחות, וקבוצות במגוון רחב של גילים בארץ ובחו”ל כולל: מכללת הגליל, בית רוטנברג, משרד החוץ, קק"ל, הסמינר התיכוני אמריקאי (הוד השרון), בני ברית-הלל, מחנה יהודה (של הדסה ויהודה הצעיר) מספר פדרציות ומרכזים יהודים (JCCs), קהילות, מחנות קיץ, בתי ספר,